Welcome to the Vietnamese Ministry of the Garden Grove Seventh-Day Adventist Church
Xin hân hoan chào mừng quý khách viếng, thân hữu và anh chị em tín hữu.
Mục Sư Dan Smith chủ tọa

Địa Chỉ:
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Garden Grove
12702 Ninth Street
Garden Grove, CA 92840
Bản Đồ

Liên Lạc:
Joseph Nguyễn
nguyenjoseph@yahoo.com
(714) 381-6135 (cell)

Sinh Hoạt Hằng Tuần
Lớp Học Kinh Thánh Tiếng Việt
9:30AM Mỗi Sáng Thứ Bảy
Bài Học

Nhóm Thờ Phượng Tiếng Anh (Thông Dịch Tiếng Việt)
11:00AM Mỗi Sáng Thứ Bảy

Chương Trình “Sự Ban Cho Tiếp Tục” (The Gift Goes On)
(Thánh Nhạc và Sứ Điệp Tiếng Việt tại Fellowship Hall trên lầu 2 của nhà thờ nếu không thay đổi)
4:00PM Mỗi Chiều Thứ Bảy

Past Programs / Chương trình đã qua

Current Programs

1 tháng Giêng 2011 6 Lời Chứng - 6 Bài Hát– 6 Testimonies - 6 Songs.

15 tháng Giêng 2011 Đoái Đến Kẻ Khốn Cùng– Understanding the Poor

5 tháng Hai 2011 Chương Trình Tết Tân Mão 2011– Lunar New Year 2011 Program

12 tháng Hai 2011 Cách Dời Lại Lễ Tan Của Mình– How to Postpone Your Funeral

19 tháng Hai 2011 Tìm Kiếm Lẽ Thật Trong Đạo– Finding Truth in Religion

26 tháng Hai 2011 Hãy Yêu Chúa– Love the Lord
Đức Tìn và Tình Yêu - Faith and Love

5 tháng Ba 2011 Sự Cần Thiết Căn Bản– The Missing Basic Needs

12 tháng Ba 2011 Kẻ Bị Lạc Mất– The Lost

19 tháng Ba 2011 Bài Đặc Biệt– Special Message

26 tháng Ba 2011 Chế Trị Lòng Mình– Examine Oneself

2 tháng Tư 2011 Chờ Đợi Tiếng Kêu– Waiting to be Called

9 tháng Tư 2011 Lời Chứng Cá Nhân– Personal Testimonies

16 tháng Tư 2011 Làm Sao Chống Lại Ma Quỉ– How To Defeat Satan

23 tháng Tư 2011 Sự Chiến Thắng– The Victory

30 tháng Tư 2011 Chọn Sự Sống– Choose Life

7 tháng Năm 2011 Giá Của Cơ Đốc Giáo (Làm Môn Đồ)– The Cost of Christianity ( Discipleship)

14 tháng Năm 2011 Đặc Biệt– Special Message

Nhóm cầu nguyện và Học kinh thánh
7:00PM Mỗi Chiều Thứ Tư/ Every Wednesday (tại phòng North Room)
Bài Học Tháng Mười Hai 2010: Ôn Bài / Review Lessons
Bài Học Tháng Tư 2011: StudyingGod.pdf

Kính mời quý vị xem bài văn về sự tận thế của Ông Trương C. Khả tại đây.

Ban tổ chức:
Joseph D. Nguyễn, Trần M. Loan, Văn Phú Hoà, Nguyễn T. Tuấn, Võ Sua, Trương C. Khả, Lê C. Đức, John Koch & nhiều thân hữu khác


Đặt biệt chúng tôi có Christian Brothers Unlimited band (Shane, Chito & Joey Montesa) và Arlington SDA Church Vietnamese band giúp đở nhạc

Cũng mời quý vị thăm viếng trang nhà của Garden Grove SDA Church bằng Tiếng Anh
và thăm viếng tín hữu khác trên mạng lưới toàn cầu
www.tinhuu.net